جنبش نرم افزاری
53 بازدید
محل نشر: همایش جنبش نرم افزاری منطقه9 دانشگاه ازاد اسلامی مشهد
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی