بررسی اراء فقهی ایت الله سید عبد الاعلی سبزواری در مهذب الاحکام وصاحب العروت الوثقی در عبادات
36 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: ازاد اسلامی سبزوار
نام استاد/نام دانشجو : اقای معینی
سید عبد الاعلی