قاعده ی اضطرار وموارد تطبیق ان در فقه وحقوق موضوعه
34 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: ازاد اسلامی سبزوار
نام استاد/نام دانشجو : اقای اکرمی
اضطرار