بررسی فقهی وحقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام
26 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: ازاد اسلامی سبزوار
نام استاد/نام دانشجو : اقای زارعی
مجمع