بررسی احکام فقهی قبله
42 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
نام استاد/نام دانشجو : اقای حسین زاده
بررسی فقهی احکام قبله