کیفیت اجرای مجازات اسلامی در فقه وقوانین کیفری
39 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
نام استاد/نام دانشجو : اقای ولی پور
مجازات اسلامی